Kolejne spotkanie SKN Personalnych

We wtorek 4 lutego członkowie naszego koła spotkali się, aby wyznaczyć kolejne cele w najbliższym semestrze akademickim. I trzeba przyznać, że różnorodnych projektów i akcji będzie co niemiara. 20 marca na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjne Działania w Obszarze Zarządzania i Marketingu (IDWOZiM)” . Nasze koło Czytaj dalej…