Trzyczęściowe szkolenie z Filipem Maszewskim

W dniach 19.01, 27.01 oraz 03.02.2016r. na Wydziale Zarządzania odbyło się szkolenie dla SKN Personalnych, które poprowadził trener organizacji HRP, Filip Maszewski. Temat przewodni całości szkolenia brzmiał: „Dlaczego ważny jest sens naszych działań oraz leadershipu”. Członkowie naszego koła stawili się licznie w poszukiwaniu nowego spojrzenia na leadership, a także na zagadnienia związane z głęboko zakorzenionym sensem naszych działań. Podczas szkolenia został położony duży nacisk na to, jak ważne jest słowo: dlaczego, zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym. Na ostatnim spotkaniu wspólnymi siłami stworzyliśmy i dopracowaliśmy wizję i misję SKN Personalnych, które będą prowadzić nas przy podejmowaniu każdego przyszłego działania w kole. Gdy jedna z członkiń naszego koła nie mogła fizycznie wziąć udziału w części szkoleń, wyszliśmy temu naprzeciw i postanowiliśmy połączyć się z nią on-line, dzięki czemu mogła nas i widzieć, i słyszeć, a co za tym idzie, brać czynny udział w szkoleniu. Spotkania zaowocowały ugruntowaniem i scementowaniem wartości, którymi kieruje się nasze koło oraz pokazało jak ważne jest dobre przywództwo nad grupą.