Warsztaty przeprowadzone z uczniami XXI LO im. L. Zamenhofa w Łodzi

 

W czerwcu na Wydziale Zarządzania nasze dwie studentki – Wiktoria Paś i Roksana Kowalska zorganizowały warsztaty, których tematem przewodnim była Autoprezentacja.  W tym celu prowadzące zaprosiły uczniów XXXI Lo im. L. Zamenhofa wraz z wychowawczynią.

Za pomocą prezentacji multimedialnej omówiły podstawowe zagadnienia z tematyki autoprezentacji, zorganizowały pracę w grupach, podczas której uczestnicy mieli wyrazić swój zespół na plakacie. Dzięki temu zadaniu uczniowie mogli pokazać zarówno swoje cechy wspólne, ale także te różniące ich od siebie. Na koniec należało zaprezentować finalny efekt swojej pracy przed innymi grupami. Ostatecznie każdy zespół miał za zadanie wyrazić swoją opinię na temat pracy poprzedzającej grupy.  Do pomocy uczniom  w ocenie posłużył krótkie formularze.

Warsztaty przebiegły sprawnie, a feedback od uczestników był jak najbardziej pozytywny (czego dowodem są uśmiechy uczestników widoczne na zdjęciu! :)rftgyhj