O mentoringu słów kilka

Source: bleakstar / Shutterstock

Source: bleakstar / Shutterstock

Dzisiaj wzięliśmy udział w webinarium pt. Kiedy mentoring nie działa? Poprowadziły go Joanna Małachowska oraz Bożena Prędkopowicz z firmy CoachWise SA.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest jednym z powszechnie stosowanych i uznawanych narzędzi wspierających działania z  zakresu aktywizacji i wykorzystania potencjału intelektualnego członków organizacji (Łużniak-Piecha i in., 2016). Program CoachWise Mentoring jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (…) buduje celową i partnerską relację.

Cechy charakterystyczne

Mentoring charakteryzuje się następującymi cechami:

 • praca jeden na jeden (mentor – mentee) na zasadzie partnerstwa,

 • dobrowolna  i dwustronna relacja w ramach wyznaczonych struktur i zasad,

 • działalność, w której mentor oraz mentee rozwijają się i wspólnie dążą do realizacji wyznaczonych celów,

 • posiada narzędzia rozwojowe,

 • spotkaniami rozłożonymi w czasie.

W mentoringu mamy wiele stron, zaangażowanych w ten proces: przedstawiciela organizacji, mentora, mentee, bezpośrednich przełożonych. Jest to to zorganizowany proces, w którym ważna jest komunikacja pomiędzy wszystkimi osobami w niego zaangażowanymi, szkolenie i przygotowanie mentorów do tej roli oraz otwartość organizacji.

Zasady mentoringu na podstawie CoachWise Mentoring:

 • zaufanie

 • partnerstwo

 • tworzenie (rozwiązań, wyboru działań)

 • akceptacja i zrozumienie

 • obecność

 • odpowiedzialność.

Udana relacja mentoringowa charakteryzuje się wzajemnymi korzyściami, powiązaniami, szacunkiem, wspólnymi wartościami oraz jasnymi oczekiwaniami.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu webinariów. Kolejne zostało zaplanowane na 19 czerwca (udział płatny). Więcej szczegółów na stronie firmy.

Opracował: Michał Pietrakiewicz (SKN Personalni)