Warsztat „Moje miejsce – moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.”

 

„Moje miejsce – moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.”

Pracując czy to w firmach lub korporacjach możemy sobie z tego nie zdawać sprawy jak dla naszej działalności istotne jest otoczenie w którym żyjemy. Dobrze wykreowana przestrzeń w jakiej żyjemy wpływa na nasze samopoczucie, kreatywność czy pracowitość i jest czynnikiem warunkujących odczuwalną jakość życia w mieście. Warto sobie zdawać sprawę także z tego, że jako obywatele poprzez partycypację społeczną mamy wpływ na to jak ta przestrzeń wygląda.

Warsztat przeprowadzony był przez członka naszego Koła – Piotra Pirka, który rownież  jest członkiem Studenckie Koło Naukowe ‘CIVITAS’ Gospodarki Przestrzennej na Wydział Nauk Geograficznych. Piotr pokazał uczestnikom przebieg i formę procesu konsultacji z mieszkańcami Miasta i uświadomił im, że drzemią w nich pomysły na kreowanie przestrzeni, w której chcieliby żyć czy pracować. Warsztat ten miał za cel nauczenie jego uczestników podstaw teoretyczno-praktycznych rozumienia przestrzeni i jej istotnym wpływie na jakość życia na danym terytorium.

Program warsztatów dał możliwość wykreowania nowej przestrzeni na podstawie istniejącego zagospodarowania wybranych obszarów osiedla Lumumbowo w Łodzi. Najciekawszą formą warsztatu było przedstawienie ambitnych planów uczestników analizowanych terenów, za pomocą makiety.
Wstecz

Myślał o “Warsztat „Moje miejsce – moja przestrzeń, czyli o partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.”

Dodaj komentarz