Academic Workshop

Academic Workshop – weź kompetencje na warsztat 

W roku 2019 SKN Personalni startuje z nową inicjatywą, jaką jest konferencja Academic Workshop.

Academic Workshop jest konferencją na skalę ogólnopolską. Inicjatywa ta, ma na celu zaoferowanie studentom Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej dodatkowych, poza standardowymi zajęciami, form kształcenia. Zakłada wymianę wiedzy między studentami oraz praktykami obszaru rozwoju osobistego. Ważnym elementem konferencji będzie możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz integrację różnych środowisk akademickich.

Podstawową formą przedstawienia tematu w czasie konferencji będą dwugodzinne warsztaty.

Więcej szczegółów już wkrótce!

 

 

 

Wstecz