Działalność naukowa

Podstawową aktywnością SKN jest działalność naukowa. Przeprowadzamy badania, piszemy artykuły, które następnie publikujemy oraz niejednokrotnie przedstawiamy na konferencjach. Dzięki temu osoby, które chcą rozwijać swoją karierę naukową mają tu szerokie pole do popisu i przy okazji zgarniają dodatkowe punkty do stypendium.

 

Publikacje członków SKN Personalni:

Dąbrowska K., Skowron M. (2015), Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych [w:] Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Vol. 18, No. 3, s. 121-131.

Publikacje członków SKN Personalni we współautorstiwe z pracownikami Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi WZ UŁ:

Cewińska J., Slendak J. (2015), Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (5), Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, s. 69-78.

Wystąpienia na konferencjach:

Wstecz