Academic Workshop

Academic Workshop – weź kompetencje na warsztat  W roku 2019 SKN Personalni startuje z nową inicjatywą, jaką jest konferencja Academic Workshop. Academic Workshop jest konferencją na skalę ogólnopolską. Inicjatywa ta, ma na celu zaoferowanie studentom Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej dodatkowych, poza standardowymi zajęciami, form kształcenia. Zakłada wymianę wiedzy między Czytaj dalej…

Academic Workshop 2015 “Weź kompetencje na warsztat”

Dnia 28 października 2015 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II edycja konferencji warsztatowej „Academic Workshop”, organizowana przez SKN Personalni. Wydarzenie to miało na celu umożliwienie organizacjom studenckim oraz studentom dzielenia się wiedzą poprzez przygotowanie i zrealizowanie wystąpień o charakterze praktycznym, gdzie uczestnicy konferencji poznawali zagadnienia związane z Czytaj dalej…