Academic Workshop

Academic Workshop – weź kompetencje na warsztat  W roku 2019 SKN Personalni startuje z nową inicjatywą, jaką jest konferencja Academic Workshop. Academic Workshop jest konferencją na skalę ogólnopolską. Inicjatywa ta, ma na celu zaoferowanie studentom Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej dodatkowych, poza standardowymi zajęciami, form kształcenia. Zakłada wymianę wiedzy między Czytaj dalej…